Logo

Huvudfunktionen på nyhetsportalen amwaj.media är användarens möjlighet att sömlöst hoppa mellan översättningar av innehållet på Arabiska, Persiska och Engelska.

Vår Plan

Vårt angreppssätt

För att få fram en nyhetsportal med möjlighet att skala antalet besökare samt hålla en extremt hög säkerhet valde vi en molnbaserad serverfri arkitektur via Amazon. För att få till blixtsnabb respons av hemsidan valde vi hosting hos Vercel och sidor som autogenereras on the fly av webbhooks med hjälp av senaste tekniken och Next.JS. Portalen använde återanvändingsbara och översättningsbara komponeneter med React.Js och drivs av ett editorial content flow med hjälp av DatoCMS.

Amwaj ipad version

Logo

En vacker stilren logo är vikigt för att skapa ett tydligt varumärke. Logotypen finns i version för flera spåk med stöd för RTL.

Logo
Logo
Logo

Färger

Tydliga färger som speglar regionens naturliga färger med sol, sand och vatten skapar harmoni för ögat och tydlig läsbarhet.

Amwaj färgerAmwaj färger
Amwaj Typografi bubla

Typografi

Typsnitten Sombra och Greta är speciellt avvägt för att klara av RTL språk så som Persiska och Arabiska men även Engelska.