Vår Process

Efter att ha utfört bokstavligen hundratals med projekt har vi kommit till följande slutsats för hur vi bäst planerar och utför olika typer av digitala projekt. Det är en blandning av Agil arbetsmetodik och Waterfall-planering med budget. Vi jobbar med att förstå affärsnyttan och hur systemet skall kunna ge maximal ROI för sina investerare. Frågan varför är vital i vår förståelse.

Workshop och Analys

I början av varje projekt sitter vi tillsammans med kunden för att definiera mål och krav i en Workshop. När vi definierat tydliga mål och krav tar vi fram den mest effektiva lösningen inom klientens budget. Därefter gör vi en analys för att ta reda på förutsättningar och möjligheter. Vilken plattform vi väljer och varför presenteras i denna fas. Så fort det är gjort börjar vi med en bruttolista av funktioner där vi skalar ner till en MVP (minimum viable product - enklast gångbara produkt) genom att dela upp listan i ”must have/nice to have” delar. Målen och kraven bygger på affärsmässiga grunder där användarnas behov sätts i fokus. Frågor vi brukar ställa: Vilka är användarna och målgruppen, vad har de för behov, vad vill ni att de skall göra? Hur ser affärsmodellen ut (syfte, mål, ROI).

UI/UX och Wireframes

I nästa fas börjar det kreativa jobbet med att ta fram grunden för applikationen. Tillsamman med start i en workshop tar vi fram kundresan i applikationen och mappar ut övergripande wireframes. Kundresan bygger på tidigare framtagna målgruppers behov.

Prototyp

Finns det möjlighet och budget skapar vi en prototyp som kunden kan testa. Genom att klicka runt i appen kan man på ett tidigt stadie testa sig fram för att säkerställa att behoven uppnås. Prototyper möjliggör utvärdering av användarupplevelsen och interaktionsdesignen från våra wireframes. I detta steg bestämmer man om vi skall ta ett steg tillbaka och förbättra eller fortsätta till nästa steg.

Design

Bra design är extremt viktigt för att attrahera nya användare och skall anpassas för den aktuella användarprofilen. När vi designar tittar vi först på några enskilda delar av applikationen för att ge kunden en känsla och åt vilket håll designen lutar innan vi slutför arbetet.

Utveckling / Implementation

Vi tror på att leverera små cykler av testbara steg. Vi jobbar ofta med många olika typer av befintliga programvaror och egenutvecklade där vi både kan samarbeta och nyttja kraften i specifika utvecklargemenskaper. Vi gillar kod av hög kvalité och där testning är en naturlig del av processen. Detta steg är uppdelat i många mindre steg och leveranser.

Leveranstest

När vi tillsammans har utvecklat vad vi anser är en första version av appen/systemet är det dags för ett sista test för att gå igenom allt så det fungerar korrekt. Det är bra att utvärdera appen med externa testare som får ge feedback på förståelse/behov/utförande.

Driftsättning – Go Live!

Under driftsättningen flyttar vi applikationen från vår testmiljö till kundens valda driftsättningsalternativ/serverleverantör. Vi hjälper våra kunder hitta rätt partner för ert projekt. Vi gillar att leverera små uppdateringar kontinuerligt för att minska stressen som stora uppdateringar ger. För att det skall vara möjligt är det viktigt med snabba processer och automatiserade leveranser. Det gör man med ”Continues Deployment/ Continues Integration” verktyg. Här skriver man också logiska tester av systemet för att säkerställa att allt fungerar.

Analys

Det är viktigt med tydliga mål med vad ni vill att användarna skall göra med er tjänst och det är lika viktigt att utvärdera hur många användare som når de målen och var de faller bort. Att analysera system med hjälp av att samla in data gör så att man kan ta beslut baserad på statistik. Man kan också utvärdera före och efter om ens idéer uppfyller de krav man ställt upp.

Underhåll – Support och Drift

Som en stabil och flexibel partner hjälper vi våra kunder på daglig basis. Från säkerhetsuppdateringar till nya features och fixa buggar, livet med en app eller hemsida expanderar alltid efter lansering. Vi hjälper våra kunder med en kostnadseffektiv framtid för er digitala verksamhet.

Förbättringar och utvärdering

När vi har möjlighet att analysera data kan vi komma fram till om det finns det delar att förbättra, så som UX/UI eller nya funktioner man kommit på under resans gång. När vi jobbar med appar och system är det normala att man har en uppsjö av idéer. Här värderar vi möjligheter och ROI av några av de idéer som inte låg högst upp i ”must haves/nice to haves” från första fasen och fortsätter resan på värdens bästa app. Vi jobbar med flertalet projektledningsverktyg där vi lägger upp och tar hand om alla idéer och förbättringar som kommit fram under resans gång. Ur denna lista plockar man sedan upp nästa steg.