Process

Det rätta sättet

Efter att ha utfört bokstavligen hundratals med projekt har vi kommit till följande slutsats för hur man bäst planerar och utför olika typer av digitala projekt. Detta är vår blandning av Waterfall och Agil utveckling.

1

1

Projektplanering och Analys

I början av varje projekt sitter vi ner tillsammans för att definiera mål och krav.

Med mål och krav tydligt satta tar vi fram den mest effektiva lösningen inom klientens budget. Vi startar med en en analys för att ta reda på förutsättningar och möjligheter. Vilken plattform vi väljer och varför definieras i denna fas. Så fort det är gjort börjar vi med en bruttolista av funktioner där vi skalar ner till en MVP(minimum viable product - enklast gångbara produkt) genom att dela upp listan i ”must haves/nice to have” delar.

2

2

UI/UX och Wireframes

I nästa steg börjar det kreativa jobbet med att ta fram grunden för applikationen.

3

3

Prototyp

Vi skapar en prototyp som kunden kan testa.

Prototyper möjliggör utvärdering av användarupplevelsen och interaktionsdesignen från våra wireframes. I detta steg bestämmer man om vi skall ta ett steg tillbaka och tänka om eller fortsätta till nästa steg.

4

4

Design

Få till ett underbart utseende.

Bra design är extremt viktigt för att attrahera nya användare och skall anpassas för den aktuella användarprofilen. När vi designar gillar vi att först titta på några enskilda delar av applikationen för att ge kunden en känsla och åt vilket håll designen bär iväg innan vi gör klart alla delar.

5

5

Utveckling / Implementation

Få det att fungera.

Vi tror på att leverera små cykler av testbara steg. Vi jobbar ofta med många olika typer av Open Source programvaror där vi både kan delta och nyttja kraften i utvecklargemenskaper. Detta steg är alltså uppdelat i många mindre steg och där vi efter varje steg utvärderar om vi behöver gå tillbaka till tidigare steg i processen.

6

6

Testning

Testning är allas ansvar.

Vi utför kontinuerligt tester under tiden vi utvecklar men det är även viktigt att lämna bra med luft i projektet för att kunna göra mer övergripande test av användarupplevelser innan man driftsätter produkten. Testning är ett av det viktigaste stegen och det är förvånande att många hoppar över detta steg. Om allt fungerar som förväntat är det dags för det roligaste steget med driftsättning!

7

7

Driftsättning

Gå live med applikationen!

Under driftsättningen flyttar vi applikationen från våran testmiljö till kundens valda driftsättningsalternativ/serverleverantör. När man ger ut en ny version av programvaran är det viktigt med god förståelse av systemet och dess komponenter samt planering.

8

8

Analys

Beslut baserade på data.

Det är viktigt med tydliga mål med vad ni vill att användarna skall göra med er tjänst och det är lika viktigt att utvärdera hur många användare som når de målen och var de faller bort. Era beslut bör tas med data som grund men givetvis väger direkt återkoppling från kunder också starkt.

9

9

Underhåll

Som en stabil och flexibel partner hjälper vi våra kunder på daglig basis.

Från säkerhetsuppdateringar till nya features och fixa buggar, livet med en app eller hemsida expanderar alltid efter lansering. Vi hjälper våra kunder med en kostnadseffektiv framtid för er digitala verksamhet.

10

Så börjar vi om från början.

Eller kanske inte riktigt. Kanske är det mer data och analys som behövs, bättre UX/UI, fixa buggar eller nya funktioner man kommit på under resans gång. Var man börjar om beror helt på vad det är man skall förbättra.