Häng med i dennya generationenapputveckling medReact Native!

ApputvecklareDigitalbyrå Stockholm

React Native är ett ramverk för utveckling av appar. Det används idag av vårt team på PiJa som är en marknadsledande apputvecklare i Stockholm. Här är fem anledningar till varför:

2. React Native möjliggörsnabbare iterationer

I dagens webbklimat blir en app snabbt föråldrad och med React Native kan applikationen uppdateras kontinuerligt utan att genomgå tidskrävande granskningsprocesser. Det underlättar helt enkelt för oss apputvecklare att hålla jämna steg med iterationscykeln då det går snabbare och smidigare att släppa nya versioner av appen.

3. React Native har en myckethög användarvänlighet

Mindre tid blir spenderad på ramverket och mer tid på själva produkten. Smärre förändringar av appen kräver inte att hela koden skrivs om från början utan det räcker istället med att enbart modifiera en del. Man kan på detta sätt även bygga vidare på gamla produkter. Att React Native nästan helt består av JavaScript bidrar också till att begränsa den tid och resurser som går åt till apputvecklingen.

4. React Native gör koden merförutsägbar och lättare att avbugga

Detta påverkar i sin tur även funktioner som scrolling, tangentbord och navigation positivt. Med andra ord blir kvalitén på appen högre, den allmänna prestandan höjs och vi undviker på så sätt onödig irritation och frustration hos användaren. Appen blir pålitligare och kunden gladare. En win-win situation för alla inblandade (förutom den gamla generationens ramverk med dess oläsliga koder, vill säga).

5. React Native har medfört storapositiva effekterför Facebooks egen apputveckling

Facebook Ads Manager och Facebook Groups är exempel på framgångsrika appar som hittills utvecklats i React Native. Sedan Facebook släppte ramverket har det hunnit bli en central komponent inom apputveckling och används idag brett inom branschen.

React Native har på kort tid blivit en favorit hos oss helt enkelt för att det är ett överlägset ramverk för apputveckling och lämpar sig för såväl iOS som Android och webben. Vi insåg tidigt fördelarna och erbjuder naturligtvis våra kunder denna digitala spjutspetsteknologi.