Vad Kostar det att Utveckla en App

Kostnader med att Skapa en AppKostnader och Intäkter Hör Ihop

Många frågar vad det kostar att utveckla en app. En bra och svår fråga att svara på. Appar är komplexa och är ett hantverk som skall tas fram unikt för varje tjänst. Många appar behöver också både system samt ett designat användargränssnitt förutom själva appen som skall programmeras. Kostanden är direkt relaterat till kvalité och omfång. Nyckeln är att hålla nere projektets omfång och endast bygga affärskritiska delar i början i en så kallad MVP(minimum viable product).

Ett bra första steg om du känner dig helt ny inom Apputveckling är att be din leverantör efter ett estimat. Estimatet behöver inte vara en officiell offert utan kanske räcker med en kort text i ett mail som beskriver projektets omfång och ungefärlig kostnad.

Ett av de bästa sättet att skapa en app är att sätta en budget.

För att få ner kostnaderna kan man bygga en prototyp, prototypen är mera till för att testa ett projekt och om svaret är lyckat bygger man ibland om från grunden. Det vill säga att man bygger inte lika skalbart eller säkert som ett bestående projekt.

En prototyp kan vara en förlaga eller testmodell som används vid utvecklingen av en produkt, exempelvis inom design, elektronik eller mjukvaruutveckling. Olika delar man behöver för ett lyckat app-projekt är, system för att spara och beräkna data, design och varumärke, programmering av appen och projektledning.

Efter många lyckade projekt har vi funnit att ett MVP-projekt brukar ligga på 3 utvecklare på heltid mellan 1-3 månader och de mest lyckade projekten är de som har en tydlig bild på hur de skall få nya användare samt hur de skall tjäna pengar på de användarna.

Räkna ut Kostnaderna med en AppFunktioner och Kvalité

   1. Vilken typ av marknad finns användare/kunderna på:
   Är det bara på iOS eller Android som kunderna finns på eller är det ett måste från dag ett med båda. Kanske är en cross-plattform lösning så som React Native att föredra?
   2. Antalet funktioner
   Till skillnad mot hemsidor har appar oftast ett större antal funktioner. Varje funktion behöver programmeras och beroende på funktionens komplexitet tar de olika mycket tid.
   3. Antalet unika vyer
   Hur många vyer har appen som inte ser likadan ut? En lista, en profil, en produktsida, inloggning. Varje olika typ av sidor appen innehåller brukar spegla antalet funktioner och påverkar priset.
   4. Kommunikation med Pushnotiser
   Behöver du kommunicera med dina kunder, behöver man även ta höjd för den funktionen. Här kan man ofta komma långt med en befintlig tjänst, såsom Firebase eller Airship.
   5. Statistik och data
   För att kunna dra rätt slutsatser och ta bra beslut behöver man data och statistik över vad användarna tycker om. En bra tumregel brukar vara att ge mer av vad användarna vill ha. Men för att kunna veta det behöver man först föra statistik i appen och kunna lära sig beteenden.
   6. Verktyg för publicering och hantering av data och användare
   Hur skall ni få överblick och kunna lägga in nya produkter/tjänster/data till appen? För att kunna göra det kanske man behöver ett verktyg för denna del?
   7. Integrationer med andra system
   Integrera med andra lösningar brukar generellt ta tid. När system skall prata med varandra behöver de standardiseras och man behöver sätta sig in hur systemen fungerar och till sist testa att allt fungerar.
   8. Hur skall ni tjäna pengar på appen
   En av de viktigaste delarna i din app är hur affärsmodellen skall fungera? Prenumerationer, per app-installation, in app purchase, shopping? Möjligheterna är många och detta är en mycket viktig del av appen. Det är inte ovanligt att man behöver se över hur man tänkte från första gången flera gånger över livscykeln i ett app-projekt.
   9. Hur pass avancerad är designen i appen
   Behöver ni en design i början? Kan det räcka med mycket enkel design för att komma igång eller är det viktigt för varumärket att hålla absolut högsta kvalité på både animeringar och känsla? En Mercedes kostar mer än en Skoda av flera anledningar.
   10. Hur ser din logotyp och APP ikon ut
   Att ta fram ett varumärke kan vara ett projekt i sig. En appikon skall lätt kunna hittas och första samt gärna sticka ut från sina konkurrenter.

Kontakta oss på PiJa på nedan formulär för att få ett kostnadsestimat på din appidé!