MVP, POC eller Prototyp. Vad behöver du?

Minimum Viable Product, Prototyp& Proof of Concept

Min idé är enkel - den ska bara hjälpa till, göra det lättare, lite smidigare, hitta rätt, göra det enklare och få användarna att komma igång! Känner du igen dig – hört det förut? Att idén ser ut att vara logisk och kommer få stor betydelse när den beskrivs är nästan självklart. Sedan är designen avgörande för användarens beslut och beteende för att nå mot mål, få avslut och återkommande beroende. Det har de flesta räknat ut.

Det kan vara en lång väg mellan vision och verklighet, mellan att vilja erövra världen och samtidigt sitta hemma i sitt lilla kök. Kanske är det just erövringen och den långa vägen som triggar oss människor, att se om idén verkligen kommer att fungera. För att bestiga berg måste vi först bestiga en kulle. Det är här de olika koncepten MVP, Prototyp och Proof of Concept (POC) kommer in. De hjälper dig att svara på olika frågeställningar som du behöver svar på för att förverkliga din idé.

Det är ingen hemlighet att App/Webb-projekt på väg mot första versionen av sin tjänst behöver göra ett stort antal små val. Allt spelar roll, från mockup, design och budget. Ett av de svåraste valen är kanske att bestämma sig om man skall göra en Prototyp, MVP eller en Proof of Concept. Vi på PiJa har hjälpt ett antal företag och skall här försöka reda ut när man använder de olika koncepten. Har du svårt att välja, tveka inte och kontakta oss så hjälper vi er.

Vi bygger produkter för bolag som vill bryta ny mark. Ofta med starka mål. Det gör vi genom att först skapa oss en tydlig bild av flera delmoment. Målgrupp, storlek, antal, struktur och processer. Grunden i vårt arbete är ofta en första enklare/förenklad produkt så som Prototyp, MVP eller POC. Det är vår metod för att kunna arbeta med kvalitet och säkerställa vår leverans.

MVP ellerProof of Concept

Både Minimum Viable Product och Proof of Concept är metoder för IT-tjänster att använda för att verifiera sina antaganden om den slutgiltiga tjänsten. Båda hjälper dig att spara pengar och tid men har olika ändamål.

MVP är en produkt som har precis så många funktioner så den förblir användbar. Men andra ord så är den inte packad med olika fantastiska funktioner utan består enbart av den allra nödvändigaste kärnan. Varför man bygger en MVP beror på att ett av de allra vanligaste felet en företag eller startup gör är att de bygger en produkt ingen vill ha. Syftet med MVP är att lansera den allra minsta produkten på marknaden. På så sätt vet man och kan testa ifa den tillför något värde. Om svaret är Ja kan man tjäna pengar från första stund på sina första kunder, early adopters. Efter det när man är säker kan man vidga innehållet och funktionerna i tjänsten.

Till skillnad mot MVP är Proof of Concept till för att verifiera mindre tekniska antaganden innan man börjar med allt för stora utvecklingsarbeten. När du är osäker om din app eller tjänst fungerar rent tekniskt gör man en POC och inte en Minimal Viable Product. En Proof of Concept innehåller en liten del och inte en hel app och den släpps i regel aldrig på marknaden utan testas internt på företaget för att kunna ta beslut om vidare utveckling är möjligt och affärsmässigt försvarbart. Ibland använder man även en POC för att få in en första investering till sitt företag eller tjänst.

Proof of Concept ellerPrototyping

Som du kanske har märkt att dessa två används ganska ofta för samma sak. Men POC och prototyp betyder egentligen olika saker.

POC är ett litet experiment för att först ta reda på om det är teknisk möjligt att genomföra/använda eller svara på en frågeställning. Proof of Concept är därför små och ibland känns det kanske meningslöst att göra men POC hjälper dig att spara pengar genom att ett litet test svarar på frågan om något går att göra innan man byggt en större produkt/tjänst.

Liknande POC är en prototyps huvudfokus att hjälpa till att svara på om en produkts utvecklingssteg och minimera misstag. Men de är olika. En POC svara endast på en fråga medans en prototyp kan ha flera frågeställningar och är närmare en hel produkt. Ofta använder man även Prototyper för att testa ett system, design eller användarvänlighet och funktioner. Proof of Concept har ej möjlighet att göra alla dessa steg då den är mindre. Prototyper skapar trygghet. Det ökar säkerheten att möta målgruppens behov och användarnas vanor utan att riskera onödiga kostnader.

Kontakta oss på PiJa för att tillsammans diskutera era möjligheter att ta ert system till den nivå som passar bäst för eran affärsnytta.