Backend &System-utveckling

Vikten med en bragrund till ditt system

Backend och systemutveckling syftar ofta på den del av ett program som vars syfte är att lagra all data och beräkningar som behövs för att t.ex. en app eller program skall fungera. Tex Autentisering/Hantera användare och rättigheter, spara innehåll, lista rätt innehåll, streama videos/ljud, beräkna komplexa värden och importera/exportera data. På PiJa jobbar vi med ett stort utbud av olika system samt skräddarsydda lösningar. Det är viktigt att man anpassar systemet efter behoven och planerar tillräckligt långt i framtiden som budget och affärsnyttan möjliggör.

Olika faktor som påverkar val av system och komplexitet är:

  • Produktens tilltänkta livslängd
  • Produktens funktioner
  • Belastningsgrad och antal användare
  • Typ av belastningsgrad jämnt/toppar
  • Underhåll och support
  • Säkerhet
  • Kvalité
  • Budget
  • Krav på tillgänglighet och drifttid

Läs mer om vår process här: Vår Process

Ett Säkert System avHög Kvalitet Räknas hem Över Tid

Vikten av kvalitet ökar ju längre livslängd produkten/tjänsten har. En längre livslängd innebär dock att möjligheten att tjäna hem ökad kvalité ökar. Ökande kostnader vid högre krav på drifttid kan innefatta exempelvis fler servrar, mer övervakning och att tester av produkten behöver sättas upp.

Ibland är vikten av att testa en affärsnytta i snabbaste möjliga tid viktigare än långsiktigheten och säkerheten dessa system brukar inom systemutveckling benämnas som ”hack”. Hack fungerar ofta som kortsiktiga lösningar men är sällen rätt väg att gå för produkter med en längre livslängd och krav om högre säkerhet och drifttid.

Man landar ofta i en avvägning av budget och framförhållning samt drifttid där man förutspår tillräckligt för att växa men vid högre tillväxt kanske behöver göra en ny bedömning. Ett exempel är ett system som spås/estimeras ha ca 500 aktiva användare/kunder med 5 min användning om dagen ökar sin exponering och sin kundstock genom lyckad marknadsföring till 50 000 kunder har mycket möjligt ökat behov av säkerhet och krav och drifttid. Vilket kanske sätter nya krav mot vad man beräknade på från början.

Högre krav på säkerhet och drifttid medför i många fall att man behöver tänka efter mer innan man sätter igång med utvecklingen samt ställer högre krav på mer tid i genomförandet och därmed en ökad budget. Den ökade budgeten räknas hem över tid med mindre nertid av systemet samt att färre fel/buggar som behöver rättas. Dock är den största vinsten med högre kvalitet att genom att ge mer tid till planering och genomförande ges en ökad möjlighet till vidareutveckling av produkten. För många hack i en produkt medför ofta att man ibland inte kan komma längre med systemet utan att börja om från början eller helt stanna av utveckling av ny funktionalitet till förmån för att ”städa” systemet.

Ett Säkert System avHög Kvalitet Räknas hem Över Tid

Vi på PiJa har lång erfarenhet av utveckling av system för både webb och appar. Vi driftar och vidareutvecklar nya funktioner för våra kunder kontinuerligt. Genom att ha ett team av utvecklare kan vi ta hand och ta över befintliga produkter samt utveckla helt nya system som är skräddarsydda för just din verksamhet. Tillsammans sätter vi budget och mål i en Workshop som motsvarar livslängden och kvalitén på produkten eller tjänsten för att maximera affärsnyttan.

Kontakta oss på PiJa för att tillsammans diskutera era möjligheter att ta ert system till den nivå som passar bäst för eran affärsnytta.