iOS och Android-utveckling

Utveckla en app för iOS(iPhone) och Android,Vad är Bästa Vägen Framåt?

Behöver du hjälp med att utveckla en app för iOS eller Android? Vi på PiJa kan hjälpa dig utveckla din appidé.

Idag finns en uppsjö av olika telefoner men de flesta använder sig av antingen operativsystemet iOS till iPhone eller Android från Google i t.ex. telefoner från Samsung, HTC, Huawei med fler.

Många tjänster idag har behov av att finnas på båda plattformarna och det är där utvecklingsverktyget React Native kommer in.

Fördelar med Native-projekt gentemot att bygga en webb-app är att man får tillgång till alla telefonens API:er så som pushnotiser och att hastigheten i applikationer känns snabb i animeringar och bläddring. Gränssnittet är optimerat för en liten skärm som man håller i handen genom snabba komponenter framtagna av/för operativsystemet. Appen håller med andra ord högre kvalité och känns gedignare för användaren.

Problemet med ren Nativeutveckling är att man behöver fler utvecklare och större team och att man behöver utveckla två appar parallellt-samtidigt. Detta skapar ibland onödigt höga kostnader. Med ren Native menar vi appar skrivna i Swift/Objective-C för iOS och Java/Kotlin för Android.

Lösningen idag för att utveckla till både iOS och Android är att använda sig av någon typ av Cross Platforms-utveckling så som React Native eller Flutter, där appen kan skrivas i ett språk för båda plattformarna. En stor fördel med just React Native är att det även går att använda stora delar av koden för webben med React.JS.

React Native skall inte förväxlas med uttrycket Hybrid, Hybrid appar har nästan helt försvunnit och tagits över av Native apparna med cross platforms-stöd.

iOS(iPhone) eller Androideller Kanske React Native?

Ett första steg kan vara att göra en undersökning av era användare; vilken mobil plattform använder de? Kanske kan ni använda statistik från er webbtrafik till att analysera och estimera möjliga framtida användare för Android eller iOS-utveckling?

Vi på PiJa förespråkar att använda React Native i de flesta fall där inte maximal prestanda krävs eller kopplingen till telefonens hårdvarufunktioner är av komplex karaktär. Dvs all typ av normal business app så som listor, produkter, köp, video och ljud-streaming, profiler, inloggning med mera fungerar utmärkt.

Vet du om att din produkt endast skall finnas på en specifik plattform går det givetvis lika bra att programmera direkt mot den plattformen. Är det en specifik funktionen som ni eftersträvar för en unik plattform kan det också vara värt ett titta på ren Native app. Enligt våra beräkningar/erfarenheter kan upp mot 80% av dagens appar optimeras med React Native över rena native appar.

En annan fördel med React Native är just att det går att återanvända stora delar av samma kod till appen som till webben.

Behöver du hjälp med att ta reda på vilken plattform som passar bäst för din tjänst eller idé är det bara att kontakta oss via formuläret nedan så sätter vi upp ett möte och går igenom hur du har tänkt att din idé skall fungera.

För oss ligger affärsnyttan, det vill säga, mest app för pengarna och snabbast vägen till att få igen kostnaderna för appen som grund till vägvalet av plattform.

Kontakta oss på PiJa på nedan formulär för att få ett kostnadsestimat på din appidé!

Läs mer om React Native utveckling här: React Native