Logo

En friskare och lyckligare arbetsplats.
En långsiktig wellnessstrategi är ett viktigt verktyg för anställdas hälsa, prestanda och upprätthållande. Flera studier tyder på att individer som tar hand om sig själva är mer engagerade i arbetet. Läs mer om Holistal här: https://www.holistal.com/

Holistal header

Självuppskattning

Genom ett tydligt gränsnitt för självskattning lär sig systemet vad användarens har för behov och mappar behoven mot åtgärder.

Holistal fungerar genom att: ge anställda möjlighet att äta hälsosammare, vara mer aktiva, få tillräckligt med sömn och klara stress bättre. För att uppnå bästa resultat arbetar vi med strategi-, teknik- och coachningsessioner.

circle

Mål

Med appens lyckade onboarding ökar sannorlikheten att första användarnas a att återkommande avändare. Användaran sätter själva mål och genon Holistals målmedvetna aktivitetsplanerare upprepas aktiviteter tills goda egenskaper har utvecklas.

Appen jobbar med att öka produktivitet, kreativitet och minska sannorlikheten att sluta i förtid.

shape
shape
shape

Delar av designen bygger på tydliga mönster för att skapa trygghets och lugn. Återkommande elment skapar en helhetskänsla och sinnesro.

App med skräddarsydda program

Appen bygger ditt skräddarsydda program för en bättre hälsa. Genom action-cards och modell framtagen av Karolinska Institutet ges användarna en magisk chans att förbättre just de områden de själva uppskattar att få hjälp med. UX/UI tydliggör på ett effektivt sätt för användarna vad som är vikigt och hur appen fungerar.

När du utför actions får du poäng vilket leder till ditt uppsatta mål.

shape

Typografi

Appen är boostad av ett tydligt, trevligt och mycket lättlästa typsnitt. Allt för att särkilja men ändå möjligöra stor mängd information samtidigt.

Appens typografi i olika vikter är särskilt framtagen för att särskilja de olika elementen som ses samtidigt.

typography

Ikoner

Appen jobbar med tydliga ikoner för att hjälpa användarna att hitta rätt och leda ögat. Genom att koppla aktiviteter med mål genom ikoner skapas en helhetsbild där användarna på ett tydlig sätt får förståelse för var de olika aktiviteterna hör hemma.

Bra ikoner är en väsentlig del av gränssnittsdesign.
-Joseph Wain

circle
shape
holistal background