PiJa och VisitSweden gör app!

Nu har vi tillsammans satt igång arbetet med att ta fram en mobil app för VisitSweden. Vi på PiJa ser fram emot ett långt samarbete med många roliga projekt!

Nästkommande

Vikten av en kravspec. vid upphandling av IT-tjänster

Det är många som har en bra idé om en app de vill göra och det är väldigt roligt. Ofta får vi dock förfrågan om att lämna en prisuppskattning på en ganska kortfattat beskriven appidé, samtidigt som man naturligtvis skickar samma fråga till andra utvecklare. Problemet är att alla tolkar vad som ska göras på olika sätt, och offerterna blir som att jämföra äpplen med päron. Vi rekommenderar därför starkt att alltid först göra en kravspecifikation, där man försöker få med allt appen ska göra, vad den inte ska göra, hur man ska lägga in dynamiskt material mm. Vi hjälper dig gärna att göra kravspecifikationen. Oftast räcker det att sitta tillsammans ett par timmar och gå igenom allt, där vi kan hjälpa till och förklara hur saker fungerar och vad man bör tänka på, och sedan sammanställer vi dokumentet. När kravspecifikationen är klar kan naturligtvis sen välja att skicka den till andra du vill få in offerter från och på så sätt vet du att det är exakt samma system som alla lägger offert på. Det är också tryggare för dig då du för en större förståelse av vad det innebär att köpa tjänsten. Här är några punkter vi tycker skall finans med när man gör en enkel kravspec. * Om dokuemntet * Förkortningar, ordförklaringar * Bakgrund * Funktionella krav * Icke funktionella krav * Underhåll och drift * Kapacitet * Tillgänglighet * Testning * Leveransvilkor * Bilagor och dokument Här är en bra sida om vikten av kravspecifikation http://www.kravspecifikation.se/