Mobilstrategi - Hur är er strategi för mobilen?

Överallt pratar vi om mobilen. 2012 är kanske det år vi komemr komma ihåg som det år företagen på rikigt börjar anpassa sin verklighet efter vårt nya surf beteénde.

Det går att göra många saker för öka möta sin kunders informations och tjänste behov i mobilen. För att inte tala om den potential det finns i den interna styrningen av sina medarbetare med hjälp av mobilen.

Strategi och mål

Som med allt annat blir slut resultatet bättre när man gjort ett ordetligt förarbete.

Behöver du hjälp med att ta fram eran strategi för mobilen?

Ring elller maila så bokar vi in ett förutsättninglöst möte.

Tel: 0709 400 854 E-post: niklas.nilsson@pija.se

Föregående

Vikten av en kravspec. vid upphandling av IT-tjänster

Det är många som har en bra idé om en app de vill göra och det är väldigt roligt. Ofta får vi dock förfrågan om att lämna en prisuppskattning på en ganska kortfattat beskriven appidé, samtidigt som man naturligtvis skickar samma fråga till andra utvecklare. Problemet är att alla tolkar vad som ska göras på olika sätt, och offerterna blir som att jämföra äpplen med päron. Vi rekommenderar därför starkt att alltid först göra en kravspecifikation, där man försöker få med allt appen ska göra, vad den inte ska göra, hur man ska lägga in dynamiskt material mm. Vi hjälper dig gärna att göra kravspecifikationen. Oftast räcker det att sitta tillsammans ett par timmar och gå igenom allt, där vi kan hjälpa till och förklara hur saker fungerar och vad man bör tänka på, och sedan sammanställer vi dokumentet. När kravspecifikationen är klar kan naturligtvis sen välja att skicka den till andra du vill få in offerter från och på så sätt vet du att det är exakt samma system som alla lägger offert på. Det är också tryggare för dig då du för en större förståelse av vad det innebär att köpa tjänsten. Här är några punkter vi tycker skall finans med när man gör en enkel kravspec. * Om dokuemntet * Förkortningar, ordförklaringar * Bakgrund * Funktionella krav * Icke funktionella krav * Underhåll och drift * Kapacitet * Tillgänglighet * Testning * Leveransvilkor * Bilagor och dokument Här är en bra sida om vikten av kravspecifikation http://www.kravspecifikation.se/