Hur React Native tog apputvecklingen till nästa nivå

På PiJa jobbar vi bland annat med verktyget React Native när vi gör appar.

React Native är ett ramverk för apputveckling med framförallt JavaScript. Det släpptes häromåret av Facebook och har på kort tid blivit en stomme för apputvecklare. Men vad är egentligen grejen med React Native? Och varför har det blivit så populärt?

Skillnaderna mellan iOS och Android var länge ett centralt problem för många apputvecklare. Hur de än vände och vred på sina koder var det svårt att undkomma problematiken med två olika operativsystem för samma app. Man fick kompromissa och sedan lappa och laga. Resultatet blev ibland en applikation som inte fungerade som den skulle på endera av de två främsta mobila operativsystemen. Därmed blev det nödvändigt att lägga extra tid och resurser på att ta fram olika versioner av apparna. Andra problem relaterade till detta var svårigheter med att hitta rätt i den ofta snåriga koden samt att utvecklare var tvungna att sätta sig in i flera olika system samtidigt.

När React Native först introducerades var dock frågetecknen många: Kunde ramverket verkligen infria löftet om att fungera lika bra för både iOS och Android? Och hur krångligt var det att lära sig den nya plattformen? Dessa tvivel försvann emellertid nästan lika fort som de uppstod. React Native har idag använts till att utveckla framgångsrika appar som Facebook Ads Manager, Facebook groups och många andra. Man behöver inte längre kompromissa med prestandan. Appar som skapats med React Native fungerar lika bra som native-appar som gjorts med hjälp av andra verktyg som exempelvis Xcode - därav namnet React Native.

Man kan säga att React Native gör koden till en lingua franca: ett språk som alla förstår. Man behöver inte längre skriva koden på två olika språk. För den som vill lansera en ny mobil applikation innebär det rent konkret att man inte längre behöver ta hänsyn till skillnaderna mellan iOS och Android. Det räcker med att använda React Native vid apputvecklingen och vips så försvinner alla missförstånd och buggar i systemet. Det finns dock fler anledningar till React Natives popularitet. T.ex. att det även underlättar för snabba iterationer och avbuggningar av kod. Att det släpptes och används av Facebook är förstås i sig också en starkt bidragande faktor. Facebooks dominerande position på den digitala marknaden medför att andra aktörer tenderar att snabbt följa efter.

Introduktionen av React Native har överbryggt skillnaderna mellan de två giganterna Apple och Samsung. Det har underlättat för den enskilde apputvecklaren, gett mer makt till Facebook samt inneburit ett stort steg mot en mer universell applikationsutveckling.

Går du i tankarna kring en ny app eller vidareutveckla en befintlig? Kontakta PiJa för att höra mer om vad som passar just ditt projekt.

VD Niklas Nilsson
tel: 0709-400854
epost: niklas.nilsson@pija.se