12 frågor - innan du utvecklar en app

Med alla lyckade projekt finns det mycket man behöver fundera på. Innan du sätter igång med din app finns det frågor du bör ha svar på inför första mötet med utvecklare. Dessa är några av de frågor vi ställer på ett första möte innan vi utvecklar din app:

Kan du kortfattat summera appen för oss på endast några få meningar?

Det är för att verkligen förstå appens "essens". Många appar försöker göra för mycket och det blir då svårt att fokusera och förstå syftet med appen. En kompakt och fokuserad app blir ofta både billigare att utveckla samt lättare att marknadsföra.

Beskriv den tilltänkta användaren?

Vilket problem löser ni för era kunder? Att förstå flödet inuti appen och vem ni vänder er till gör att man fattar rätt beslut om utvecklingen och vad man skall prioritera i sin budget.

Vad är er riktiga deadline?

Är er deadline sammankopplad till en större lansering inom företaget? Skall ni visa upp något på en mässa eller event? Är er viktigaste försäljning sammankopplad till en viss del av året? När det finns en extern deadline kan man jobba bakåt i tiden med ett flöde för att planera vid vilka tidpunkter olika delar av appen och systemet måste vara klart.

Vilka risker finns det med projektet?

Vad har projektet för möjligheter, risker, styrkor och svagheter? Vi rekommenderar alltid att man gör en SWOT-analys av alla projekt. Genom att vara medveten i ett tidigt skede möjliggör man att kanske vända en svaghet till en styrka?

Vad är er budget?

Det vanliga är att man säger vi har ingen fast idé om budget för att man vill få in så mycket som möjligt men betala så lite som möjligt. Utvecklingsprojekt är svåra att estimera men man bör sätta ett omfång och en längd på projektet. Projektet innehåller inte bara utveckling utan också forskning kring att förstå appen, att utmejsla viktiga funktioner som användare kommer att värdera högt och att guida genom det första projektets MVP (minimal viable product) mot ett första släpp på app stores. Om ingen sida kan kan ge ett omfång av projektet så är det en varningsflagga att projektet inte är i ett seriöst läge just nu, utan mer är ute efter att fiska information inför framtiden.

Vilka är er viktigaste Stakeholders?

Vem arbetar ni med i projektet, är det fler än de på mötet som är involverade? Vem håller i budget? Vem är projektägare? Tillsammans behöver vi veta vem som behöver vara med i olika val under projektet. Vem jobbar vi med efter lansering av appen för fortsatt underhåll?

Hur är ett lyckad projekt?

Att definiera ett lyckat projekts kriterier innan man sätter igång är viktigt för att alla skall veta vad som gäller och arbeta efter ett mål med projektet. Det gör också projektet lättare att utvärdera efter lansering.

Vad är er dröm med appen/systemet?

Att förstå era drömmar och mål är vikigt för att kunna uppfylla ett lyckat projekt. Varför vill ni göra denna app? Vad är drömmen om 1 år, 3 år, 5 år? Är ekonomisk vinning målet och sälja eller är det något ni ser er jobba med för en lång tid framöver?

Vilka är era viktigaste konkurrenter?

I ett tidigt skede är det viktigt att definiera hur era användare löser problemen idag? Kanske är det inte en app som är er konkurrent? Finns det någon liknande app? Vad är konkurrentens fördelar och nackdelar? Finns det någon tidsaspekt som är central? Vad har ni för fördelar gentemot era konkurrenter?

Hur ser er affärsmodell ut?

Att definiera hur appen skall tjäna pengar är viktigt. Kanske kan det förbättras eller behöver utvärderas? Tydliga mål med hur appen skall återvinna sin kostnad och börja tjäna pengar skapar ett lättförståeligt flöde för alla inblandade i projektet och gör att alla som är delaktiga kan ge feedback på hur det kan optimeras. Det underlättar också begripligheten kring mål och funktioner för en första MVP. Funktioner som inte direkt kan härledas till affärsmodellen eller ger fler användare kan man annars vänta med till en senare version.

Marknadsföring, hur skall era användare hitta appen?

En stor del av projektet är hur man skall hitta sin användare/kunder. Idag finns en uppsjö av appar och de olika appaffärerna är fulla till bredden av appar. Hur skall ni hitta era kunder? Annonser? Direktkontakt med mail/telefon? B2B? B2C? Har ni redan er kund involverad i projektet? Finns alla potentiella kunder i en tydlig nisch? En tydlig plan för hur ni skall få in de första 10, 50, 100 och 1000 användarna gör att ni vet vad ni skall göra efter att ni lanserar och inte hamnar efter.

Efter release, hur ser er fortgående plan ut för att lära och förbättra?

Efter att ni har lanserat ert system kommer det att behöva underhållas. Buggar kommer att behöva fixas, funktioner ändras, nya funktioner läggas till, servrar behöver övervakas. Hur ser era möjligheter ut för ett supportavtal det första året? Kommer ni att ha möjlighet att lägga pengar på det varje månad om ni har låga intäkter i början? Hur skall ni lära er från data för att förbättra appen? Vilken statistik eller undersökningar behöver ni föra/göra för att kunna dra lärdomar?

Kontakta oss på nedan formulär eller Messenger för ett första möte idag eller läs mer om MVP, POC och Prototyp här.